powrot

Informacja RODO

  1. Administratorem danych osobowych jest BRZEZINA sp.j., z siedziba przy ul. Chrobrego 29, 40-881 Katowice.
  2. Zostala wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@aptekarodzinna.pl
  3. Dane sa przetwarzane w celu obslugi zamowienien oraz dla celowy wynikajacych z przepisow (w szczegolnosci Prawo farmacaeutyczne).
  4. Dane sa przetwarzane tak dlugo jak jest to koniecznie, a gdy obowiazek przechowywania ustaje sa w bezpieczny sposob niszczone.
  5. Przysluguje prawo wgladu do tresci danych oraz prawo zadania ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o ktorym mowa w art. 22 RODO.